Fotoalbum

Bilder från avtackning av Queen Lilium och överlämnande av regalier till nya Queen Calluna.