Majgull Axelsson berättar

Ditt liv och mitt - Majgull Axelsson

Majgull berättar om sin bok om Märit som kliver av tåget i Lund dit hon kom för 50 år sedan som läkarstudent. Norra kyrkogården vittnar om en massgrav där patienterna från Vipeholm, anstalten för så kallat sinnesslöa, hamnade.

Plats: Redbergsteatern, Örngatan 6. Hpl Redbergsplatsen. Entré 140:- och tiden är 18:30. Tre biljetter är bokade och anmälan är bindande via christina.camelia@live.se

Välkomna!

Kommer gör:

Britt-Marie Calluna

Gunvor Gardenia