Ahlströms konditori

 

Ladies!

Första tisdagen i varje månad har vi en stående träff, utan anmälan, bara att komma. Platsen är alltid Ahlströms konditori, Korsgatan 2, och tiden alltid 11.00 och denna gång är det dessutom Gustav Adolfs egen bakelsedag.

Välkomna!