En Hoot i Göteborg

Gäster med hatt till Göteborg

Vårt systerchapter, Rhapsody in Red, planerar ett internationellt möte i Göteborg lördagen den 5 september, ett s k Hoot!

Förslag och idéer mottager vi gärna. Maila till christina.camelia@@gmail.com

Vi hoppas på stor uppslutning från många länder både när och fjärran.

Som det ser ut just nu kommer det att bli middag på Posthotellet, alltså mitt i Göteborg. Nära och bra för de flesta. De som kommer från andra orter eller de av oss som önskar övernatta i Göteborg kommer att erbjudas rum på hotellet till bra pris.