En Hoot i Göteborg

Gäster med hatt till Göteborg

Vårt systerchapter, Rhapsody in Red, planerar ett internationellt möte i Göteborg sensommaren 2020, ett s k Hoot!

Förslag och idéer mottager vi gärna. Maila till christina.camelia@@gmail.com

Vi hoppas på stor uppslutning från när och fjärran.