Visdom

 

 

Klaga inte över att du är över 70, många blir aldrig det.