Pilarne och Sundsby

 

Lördagen den 15 september: Bussutflykt till Sundsby Säteri och Pilane. Vi börjar med Sundsby där det är skördemarknad och lokala odlare och hantverkare visar och säljer sina produkter.  Sundsby nämndes redan 1388 och Margareta Huitfeldt ärvde gården där hon bodde med sin familj från 1635 tills hon blev änka. I östra flygeln finns ett lite muséum som berättar om Margareta Huitfeldt och Sundsby Säteri. Det finns också en köksträdgård som är en mötesplats för odlings- och matintresserade. Vi kan också passa på att inmundiga Säteriets mumsiga bakverk med kaffe till.
 
Efter denna upplevelse beger vi oss till nästa - nämligen Pilane, som mitt i ett bohuslänskt kulturlandskap med spår från stenålder och med betande får, arrangerar en skulpturutställning med världsledande konstnärer. Du rör dig fritt på upptrampade stigar, över ängar och berg. Från bergsområdet har du en enastående utsikt över Västerhavet och den bohuslänska arkipelagen. Gåvänliga skor anbefalles!
 
Inträdet är 100 kr. Elsi-Mari Trädpion skjutsar oss i buss hela vägen, vilket vi betalar beroende på hur många som medföljer bussen. 
Vi ses på Centralen vid spår 16 kl. 10.00. Anmäl till christina.camelia@gmail.com senast 12 september.
 
Kommer gör:
 
Raili Gloxinia
Monica Hoya
Britt-Marie Calluna
Elsi-Marie Trädpion