Träff med sju damer i Trädgårdsföreningen för lunch i juni.