Bordet dukat med fina jullandgångar som Azalea ordnat.