Februaris kulturella besök var på Kortedalas museum, 2 rum och kök. Murklocka vid städskåpet.