2022-04-26 Välbesökt bokhörna med många trevliga inslag.