17 damer med hatt hälsade våren välkommen maj 2022.