7 juni 2022 kom Viol till Villa Bel Parc tillsammans med nio andra hattdamer.