Månadens ord från Queen: 'Pensionärer är ömtåliga och sköra' - men vi skall jobba tills vi är 75 år.

Vi återgår till förmiddagsträff på Ahlströms klockan 11.00 tisdagen den 6 september. Ingen anmälan behövs.

Tisdagen den 13 september träffas vi på Heden klockan 15.00 för att spela minigolf som kostar 90:-. Efteråt tar vi en fika för den som vill. Anmälan senast 12 september till christina.camelia@gmail.com.

kommer gör: Ramette Solhatt, Christina Camelia

Måndagen den 19 september klockan 12.00 träffas vi för lunch på Rosencaféet i Trädgårdsföreningen. Anmälan till christina.camelia@gmail.com, senast 18 september.

kommer gör: Ramette Solhatt