Vi har fått en del förslag och det vore trevligt om någon vill åta sig att administrera.

* Lunchteater

* Resa till Lars Lerins utställning på Sandgrund i Karlstad. Inte långt att gå från tåget.