Vi har fått en del förslag och det vore trevligt om någon vill åta sig att administrera.

* Lunchteater

* Resa till Lars Lerins utställning på Sandgrund i Karlstad. Inte långt att gå från tåget.

* Säffleoperan ger åtta föreställningar av Billy Elliot mellan 10.10 och 28.11