Månadens ord från Queen:

Du är fin, Du är bra, Du är vacker, Du är tillräcklig, Du är viktig.

Tråkigt nog fick vi avboka besöket/guiden hos Annedalspojkarna eftersom så få visat intresse innan anmälningstiden gick ut.

Tisdag den 24 maj träffas vi för lunch på Rosenkaféet i Trädgårdsföreningen klockan 12.00. Anmälan senast 23 maj till christina.camelia@gmail.com.

Kommer gör: Ramette Solhatt

Nästa bokhörna blir tisdagen 31 maj klockan 13.00 på Antikhallarnas café, Västra Hamngatan. Alla välkomna! Anmälan till christina.camelia@gmail.com

Kommer gör: Marianne Kaprifol, Elisabet Havsanemon, Anna-Britt Pelargonia